Kan bli kamp om å få være med på vaktordning for veterinærer

Flere veterinærer enn antall ønskede vakthjemler.

Vaktordning lyses ut: Veterinær Frode Andresen er en av veterinærene som i dag er med på vaktordning i gamle Halsa og Surnadal. Her på besøk hos årets røkter Steinar Røv.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Surnadal kommune lyser sammen med Heim og Rindal kommuner ut veterinærvakt i de tre kommunene for tildeling for årene fra 2021 og framover. Kommunene ønsker å dele vaktområdet i to. Rindal-Øvre Surnadal og Surnadal – gamle Halsa minus Rodal og Engdal. Kommunene ønsker fire veterinærer i hvert vaktområde.