Stadig flere holder fartsgrensen

4 av 10 dødsulykker i trafikken knyttes til fart. I en ny kampanje viser Statens vegvesen hvor stor risiko det er å ligge «bare litt over» - og også hvor mye tryggere det er blitt på veien fordi flertallet nå holder fartsgrensen.

Viser konsekvensene: 4 av 10 dødsulykker i trafikken knyttes til fart. I en ny kampanje viser Statens vegvesen hvor stor risiko det er å ligge «bare litt over» - og også hvor mye tryggere det er blitt på veien fordi flertallet nå holder fartsgrensen.  

Nyheter

- Det er en direkte sammenheng mellom fartsnivået på norske veier og antall alvorlige ulykker. De siste årene har stadig flere av oss blitt flinkere til å overholde fartsgrensen. Dette kan vi lese av direkte i ulykkesstatistikken, med stadig færre drepte og hardt skadde, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen.