– Dette kan utgjøre en risiko for mange unge

- Så snart du flytter hjemmefra, bør du få oversikt over hva du eier og hvilke forsikringer du har og trenger. Du kan ha store verdier, selv om du ikke eier din egen bolig.

Vet ikke: 15 prosent i aldersgruppa 18-29 år har gjenstandsforsikring for elektronikkprodukter, bunad, smykke, eller andre gjenstander av høy verdi. Samtidig er det hele 24 prosent mellom 18 og 29 år som ikke vet hvilke forsikringer de har.   Foto: iStock

Nyheter

Pressemelding fra Codan Forsikring: