Bonde fra Rennebu mener sauene hans ble bortført til Surnadal

Konflikt mellom sauebonde i Rennebu og grunneiere i Meldal.

Blant sauene i Folldalen ble det funnet sau som tilhørte rennbygg Terje Frøset.. Arkivfoto (utnitt).  Foto: Anita Land

Nyheter

Utmarksbeitet i Rennebu, der sauebonde Terje Frøset slipper sine dyr, grenser til Resdalen i Meldal. Sjøl om det stedvis er gjerde mellom eiendommene ligger portene nede for vær og vind. Dermed dilter sauene intetanende over grensa. Grunneiere i Å i Meldal melder at det er et problem med alle sauene som kommer inn på deres eiendom. En grunneier forteller sauene går i bedd og åkre.