Tidligere direktør ved Vårsøg Hotel dømt til å betale over en million kroner til staten

Betalte ikke inn skatt på lønn.
Nyheter

Nordmøre tingrett dømmer en tidligere direktør ved Vårsøg Hotel til å betale 939 068 kroner, med tillegg av 66 167 kroner i forsinkelsesrenter, til staten ved Skatteoppkreveren i Surnadal, i tillegg kommer saksomkostninger på 89 995 kroner.