Tidligere styreleders svar til tidligere direktør ved Vårsøg Hotel:

- Aksjeloven åpner ikke for at man slipper fri ved å skylde på andre

Den tidligere styrelederen mener den tidligere direktøren ikke gjorde jobben sin.
Nyheter

Nordmøre tingrett dømte nylig en tidligere direktør ved Vårsøg Hotell til å betale en million kroner i utestående skatt på lønn til ansatte til Skatteoppkreveren i Surnadal. Pengene skulle vært betalt inn i en periode i 2014–2015 fram til driftsselskapet gikk konkurs i april 2015. Nordmøre tingrett holder den daglige lederen ansvarlig for at pengene ikke ble betalt inn. Den tidligere direktøren mener det er det tidligere styrets og styrelederens ansvar.