Bonde i Sunndal ønsker steinmasse fra Todalsfjordprosjektet - Svinvik Gard advarer

Høringsuttalelser til Todalsfjordprosjektet.

Ønsker masse: Anders Gjerde Ulvund har merket to områder på gården sin der han gjerne tar i mot steinmasser fra Todalsfjordprosjektet. 

Nyheter

Det er så langt kommet to høringsuttalelser til vedtaket om kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet i Sunndal ifølge postlista til Sunndal kommune. Det ene er fra gardbruker Anders Gjerde Ulvund og det andre er fra Kystverket. Begge er positive til prosjektet på hvert sitt vis.