Ansatte venter på ny ambulansestasjon:

Ikke plass til ambulansestasjon ved helsehuset

Den nye ambulansestasjonen i Eidsvåg blir ikke bygd ved siden av helsehuset. Nå skal helseforetaket lyse ut både tomt og bygg på anbud.

for trangt: Det blir for trangt for ny ambulansestasjon ved siden av helsehuset i Eidsvåg. 

Nyheter

Kommunen ønsket i utgangspunktet å få den nye ambulansestasjonen i Eidsvåg bygd inntil det nye helsehuset som er under oppføring. Klinikksjef for prehospitale tjenester i helseforetaket, Lars Erik Sjømæling, sier det i utgangspunktet ble utarbeidet en bra skisse for en ambulansestasjon ved helsehuset. Nå viser det seg at det ikke er nok plass til å bygge en stasjon som imøtekommer alle spesifikasjoner og krav. Det er blant annet ikke mulig å få til vaskeplass for ambulansene på den aktuelle tomta.