Kommuner og Sp-ordførere i Norge boikotter årets innsamlingsaksjon:

Ordfører Margrethe Svinvik og Surnadal kommune støtter aksjonen

Mange boikotter WWF på grunn av deres ønske om fredning av rovdyr og verning av skogområder.

Plastryddere: Anne Lise With Vullum og ordfører Margrethe Svinvik tar et tak for rydding av plast i verdenshavene.  Foto: Knut Haugen

Nyheter

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. WWF ønsker å redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. Dette arbeidet støtter Surnadal kommune opp om. I år er det ikke tradisjonelle bøssebærere som går fra dør til dør. I år skjer innsamlinga via digital innsamling. Alle kan registrere seg som digital bøssebærer. Det er Surnadal kommune.