Tilbyr aksjer til nye eiere som vil være med å utvikle Surnadal havn til et miljøvennlig godsknutepunkt

Styret i Surnadal hamneterminal jobber med å få flere eiere.

Må ta ansvar: Daglig leder Karin Halle i Surnadal hamneterminal jobber med å få utvidet forretningsområdet i havna. s 

Nyheter

Surnadal Hamneterminal jobber med å utvikle Surnadal havn til å bli et transportknutepunkt for gods over sjø. For å lykkes i arbeidet jobber hamneterminalen med å få inn flere eiere. Eiere som kan bidra til et breiere fokus på forretningsområdet. De som ønsker å bli med på eiersiden tilbys å bli aksjeeiere.