Færre har varsla om mobbing i koronatida

– Heller sei frå ein gong for mykje enn ein gong for lite

Alle elevar og foreldre bør varsle om utrygt skulemiljø og mobbing, sjølv når skulekvardagen er annleis på grunn av Covid-19.

Det hender foreldre ringjer meg, for å seie frå om utrygt skulemiljø eller mobbing. Det tykkjer eg er bra, det er berre å ringje, seier skulesjef Gerd Anne Bråttvik.  

Nyheter

Kristin Øksenvåg i mobbeombodet i Møre og Romsdal fortel at ho hadde 36 førespurnadar frå heile fylket ang. mobbing i barne- og ungdomsskulen i perioden januar-juni 2020. 25 av disse fikk ho før 12. mars. Etterpå fikk ho kun elleve førespurnadar, og disse kom då skulane opna att.