Oppfordrer til mer samarbeid for å effektivisere uttaket av jerv i Trollheimen

Leder i viltnemnda i Surnadal kommune, Ragnar Halle, er blant dem som nå oppfordrer til mer samarbeid for å lykkes med å ta ut nok jerv i Trollheimen. – Blant annet må det organiseres bedre bemanning ved åtene, sier Halle, som også mener at saueeierne sjøl bør ta jegerprøven og utstyre seg med våpen og lisens.

Maner til samarbeid: Viltnemndleder Ragnar Halle og leder i jaktutvalget i Surnadal JFF, Anders Magne Ormset, oppfordrer til mer samarbeid for å effektivisere uttaket av jerv. Lisensjakta startet 10. september og seks jerver gjenstår av kvoten på sju dyr i beiteprioritert område i Møre og Romsdal. Arkivbilde.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Halle viser først til en artikkel i Driva fra februar 2015 der han også uttalte seg om rovdyrsituasjonen. Den gang var han oppgitt over det han også da omtalte som en helt håpløs situasjon. Blant annet mente han den gang at myndighetene helt hadde mistet kontrollen over rovdyrsituasjonen.