Pipelife Norge satser på bærekraft, men tar råstoff over Trondheim havn:

– Det var ikke bærekraftig å ta varene til Surnadal havn

Pipelife vil vurdere å ta inn råvarer til Surnadal sjøveien igjen om det blir mer aktivitet og regularitet i havna.

Administrerende direktør Sigmund Aandstad og Pipelife Norge håper å kunne ta inn råstoffet over Surnadal havn igjen, om det blir mer regularitet i havna. 

Nyheter

Pipelife Norge startet i 2017 med å ta råvarer til plastrørproduksjonen med båt inn til Surnadal havn. Hver fjortende dag anløp Sea Cargo med råvarene. Håpet med anløpet Pipelife hadde fått i stand var at andre bedrifter på Indre Nordmøre skulle benytte seg av muligheten for frakt av varer sjøvegen inn og ut av havna. Dette skjedde ikke i tilstrekkelig grad og etter hvert ble det for dyrt både for Pipelife og Sea Cargo å gå inn til Surnadal bare for å betjene rørprodusentens gods. Pipelife bestemte derfor å la sine råvarer seile forbi Surnadal og til Trondheim havn og ta det tilbake derfra på bil.