-UNO-X vil ikkje bidra med arbeidsplassar OPPDATERT

Innstiller på dispensasjon for UNO-X etablering.

Automatstasjonen er flytta så den ikkje er til hinder for øvrige trafikkantar. 

Nyheter

Surnadal kommune har mottatt søknad frå Hille Melbye arkitektar på vegner av UNO-X Norge AS om etablering av drivstoffstasjon på Altisenteret i Surnadal. Får UNO-X positivt vedtak på sin søknad vert det fire bensinstasjonar innanfor 400 meter frå Skei til Vassenden. Konkurransen mellom drivstoffanlegga vil auke. Dei betente bensinstasjonane fryktar dei vil miste kundar til butikkane sine.