Batteriferja svir av mer diesel enn gammelferja

Fjord 1 sier det skyldes innkjøring av ferje og mannskap.

Hybridferje: Ferja Stangvikfjord veksler mellom batteri og dieseldrift. Ferja bruker diesel for å de batteriene 

Nyheter

Den nye ferja Stangvikfjord som trafikkerer strekninga Kvanne-Rykkjem er en batteriferje. Skipet skal i utgangspunktet gå kun på batteri. Men akkurat nå går den like mye på diesel som batteri. Dette fordi ladestasjonene på ferjekaiene ikke er ferdig til å settes i drift. Fjord 1 har ikke vært i stand til å svare på når ladestasjonene er i drift.