Fengsles for å ha kjørt bil i narkorus

Hadde minst 1,2 i promille.
Nyheter

En mann fra Surnadal dømmes til 18 dagers fengsel, 10.000 kroner i bot og tap av førerrett for bil i to år. Dette etter å ha kjørt bli påvirket av LSD tilsvarende en promille på 1,2.