Kjørte i alkoholpåvirket tilstand og endte bevisstløs i sjøen:

Nå har sjåføren fått dommen etter den alvorlige ulykka

Den unge surnadalingen ville sannsynligvis ha druknet dersom et vitne ikke hadde fått den bevisstløse bilføreren opp av sjøen umiddelbart etter utforkjøringen 29. september i fjor. Nå er han i Nordmøre tingrett dømt til ubetinget fengsel, bot og tap av førerretten.

Domfelt: Fra utforkjøringa ved Hakstad i Bæverfjord 29. september 2019, der ulykkesbilen havnet i sjøen etter å fått skrens og gjort flere rundtkast. Nå har sjåføren fått sin dom. 

Nyheter

Den unge mannen pådro seg en alvorlig hodeskade og fikk påvist brudd i tre ryggvirvler etter at han søndag 29. september i fjor fikk skrens på bilen, som gikk rundt flere ganger og havnet i sjøen ved Hakstad i Bæverfjord.