Bevilger en million kroner til Todalsfjordprosjektet AS

Formannskapet i Surnadal med positivt vedtak.

Ble debatt: Det ble en god debatt om Todalsfjordprosjektet i formannskapet i Surnadal. Debatten kommer til å fortsette. Men formannskapet er enig om å bevilge en million kroner til emisjon i Todalsfjordprosjektet AS. 

Nyheter

Formannskapet i Surnadal vedtok å bevilge en million kroner til nydannelsen av Todalsfjordprosjektet AS. Et selskap der Møre og Romsdal fylkeskommune går inn som hovedaksjonær med fem millioner kroner. Bevilgningen forutsetter at Sunndal gjør det samme. Pengene i Surnadal tas fra frie midler.