- Er fornøyd med ferje

Savner bare et par nattavganger.

Trives på ferja: Sverre Dale synes det er sosialt å bra å pendle med ferja. 

Nyheter

Sverre Dale bor i Surnadal og jobber i Sunndal. Han er en av noen hundre surnadalinger som gjør det samme. Dale jobber for Hycast og har 150 reisedøgn i året. Det vil si at han ikke dagpendler, men pendler.