- Kommunen bør kutte 17 årsverk i 2021

Dette vil sammen med andre tiltak spare kommunen for 16 millioner kroner neste år.

Samlet: Formannskap og hovedutvalg for miljø, areal og teknikk var samlet til et felles møte tirsdag formiddag. På bildet er politikerne med på et webinar om fylkets bærekraftmål. 

Nyheter

Kommunedirektør Knut Haugen mener Surnadal kommune må kutte 15 millioner kroner neste år, 15 millioner i 2022 og satse på å gå med et lite overskudd i slutten av fireårsperioden. Haugen tror Surnadal kommune skal klare å kutte 17,5 årsverk ved naturlig avgang i 2021. Dette kan sammen med andre tiltak spare kommunen for 16 millioner kroner neste år uten å kutte i lovpålagte tjenester.