Flere tar til orde for alternative trasevalg for Todalsfjordprosjektet

Tunnel og flytebru er å foretrekke.

Løsninga i Svinvika: Dette er traseen for veg på Svinviksida som Statens vegvesen mener er den beste for Todalsfjordprosjektet. 

Nyheter

Høringsuttalelsene i forbindelse med Todalsfjordprosjektet begynner å tikke inn. I tillegg til kystverket, Surnadal Arbeiderparti, Tore og Kristina Svinvik og Anders Gjerde Ulvund i Sunndal har nå Røv Mølle, Nordmøre Museum, NVE og Direktoratet for mineralforvaltning uttalt seg.