Folksomt på Åpent fjøs:

Ville se nyfjøset i Lauvlia

Tine og Nortura sto som arrangører da Yngve Røøyen og Maren Hoston åpnet nyfjøset i Lauvlia for bondekolleger og andre interesserte på torsdag.

Oppmerksomhet: Nyfjøset i Lauvlia, her ved vertskap Yngve Røøyen og Maren Hoston, ble gjenstand for gratulasjoner og oppmerksomhet fra produsentlaget og Rindal kommune. 

Nyheter

Noen kommenterte for spøk at de var jo først og fremst her for maten – og det kunne jo være en god grunn, for det var absolutt mat å få.