Øker kvoten foran vinterens gaupejakt:

Kan felle flere gauper på Nordmøre

Torsdag fastsatte rovviltnemnda kvotene for gaupejakta 2021. Totalkvoten for regionen er 30 dyr, etter at nemnda vedtok å øke med to dyr i forhold til innstillingen fra Fylkesmannen. Dette innebærer blant annet en ekstra gaupe på kvoten i forvaltningsområdet i Møre og Romsdal.

Kan felle 4 dyr: I forvaltningsområdet i Møre og Romsdal kan det felles 4 gauper under vinterens kvotejakt. Ett dyr kan felles i delområde A; Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva, mens tre dyr kan felles i delområde B, som er øvrige deler av forvaltningsområdet - Surnadal og gamle Aure.   Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Sekretariatet legger til grunn bestandsutvikling, avgangen av gauper de siste tre åra samt skadesituasjonen, og anbefaler rovviltnemnda å sette en total kvote for områdene med kvotejakt på 28 dyr, hvorav maksimalt 10 voksne hunndyr.