Mener staten må ta mer ansvar for jakt på jerv

Bønder mener SNO må starte sin jervejakt allerede i februar og ikke vente til i april.

Enig i mangt: Bonde Oddvar Mikkelsen og Marianne Ås Halse er enig om at jervejakta nok bør organiseres på en annen måte for å få tatt ut kvotene. 

Nyheter

Måltallet ynglinger av jerv og gaupe er nådd og vel så det i Norge og rovviltregion 6, som blant annet omfatter Surnadal, Rindal, Sunndal og Tingvoll. Totalkvoten for vinterens gaupejakt i region 6 er satt til 30 gauper, med en startkvote på 26 dyr. Disse kan tas ut for å holde bestandsmålet i regionen, og rovviltnemnda for region 6 mener fire av disse kan tas ut i kvotejaktområdet i Møre og Romsdal; kommunene Surnadal, Sunndal og Tingvoll, samt gamle Aure kommune. Alt som er over tre ynglinger av jerv skal tas ut i region seks. Trollheimen skal være ynglefritt. I år er det lisensjakt på sju dyr, ett er tatt.