Reduserer bemanningen på kulturhuset, men beholder stillinger i kulturskolen:

– Ingen synes dette er kjekt

Kulturskolen blir ikke rammet like hardt i det siste budsjettforslaget til kommunedirektøren. Men kulturhuset må redusere sin bemanning - og popcornet til kinofilmen må du se langt etter.

Alle stillingene ved Sunndal kulturskole berges i det nye forslaget fra kommunedirektøren. - En gledens dag, sier en av lærerne, Jo Inge Nes (foran til høyre), til Driva.  Foto: Tina Fløystad

Nyheter

Kommunedirektør Randi Dyrnes la onsdag fram sitt endelige forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for den kommende fireårsperioden. Her foreslår direktøren blant annet redusert bemanning i grunnskoletjenesten, økte egenbetalinger i helse- og omsorgstjenesten, redusert bemanning på kulturhuset og avvikling av tilskudd til Sunndal Pensjonistsenter.