Får ikke lenger bruke uteområdet ved det gamle S-laget:

– Vi mener kommunen bør ta tak i dette

Innbyggere ber nå kommunen ordne med nye parkeringsmuligheter for alle som skal ta bussen fra Bæverfjord. Dette på bakgrunn av at eieren av eiendommen der det gamle Samvirkelaget står forbyr andre å bruke uteplassen på eiendommen, hvilket innebærer blant annet at busskuret fjernes og at ingen får parkere eller kjøre på området.

Ønsker parkering: Bæverdalen grendelag ber kommunen ordne med parkeringsmuligheter for folk som skal ta bussen fra Bæverfjord, da det ikke lenger er lov å bruke plassen ved det nedlagte S–laget. F.v.: Olav Jostein Holten, Knut Sæterbø, Lars Ole Gravvold, Ann Sæterbø og Grete Ingunn Krogstadnes.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Høsten 2017 var det kroken på døra for Samvirkelaget i Bæverfjord. Våren 2018 ble eiendommen solgt, før den ble igjen ble lagt ut for salg i august samme år og videresolgt. Eiendommen er i dag i privat eie.