– Helt avhengig av bedrifter som er døråpnere og som gir folk en sjanse:

Disse gjør alt de kan for å gi folk en jobb

Arbeids – og inkluderingsbedriften Trollheim AS er helt avhengige av samarbeidende bedrifter i det lokale næringslivet. De roser Talgø-konsernet opp i skyene for velviljen og innsatsen som legges ned med tilrettelegging for arbeidsutprøving og arbeidstreningsplasser for dem som trenger det. Her tas de imot med åpne armer, sjøl om det krever ekstra tid og ressurser.

Viktig jobb: Produksjonsleder Arve Ervik (f.v.) og avdelingsleder John Moe ved Talgø-fabrikken i Todalen har gjennom flere tiår hjulpet folk utenfor arbeidslivet tilbake i jobb gjennom samarbeidet med Trollheim AS. Trollheim, her ved fagleder Åse Torill Solli og veileder Laila Rodal, får ikke fullrost dem nok. 

Nyheter

Arbeids – og inkluderingsbedriften Trollheim AS, som har flere spesialiserte avdelinger i Surnadal og Sunndal, leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til næringslivet og privatpersoner, der det viktigste samfunnsoppdraget er å levere gode attføringstjenester, å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet tilbake i jobb ved hjelp av arbeidspraksis og opplæring.