Todalen Grendelag ønsker Todalsfjordprosjektet realisert

Ber likevel utbygger legge vegen gjennom Svinvika i en mindre ødeleggende trase.

Løsninga i Svinvika: Dette er traseen for veg på Svinviksida som Statens vegvesen mener er den beste for Todalsfjordprosjektet. 

Nyheter

For Todalen Grendalag er det overordna at Kommunedelplanen blir vedtatt og at prosjektet dermed kan realiseres så raskt som mulig. Ei realisering er viktig for utvikling og vekst i regionen. «Bygde-Norge» er avhengig av større bo- og sysselsettingsregioner for å få til økt bosetting.