- Uhaldbart for grenda med 1680 bilar i døgnet

Nordvik Grendelag ber planleggarane av Todalsfjordprosjektet ikkje stoppe ved Øygarden, men sjå heile vegen til Åsbøen.

Trangt om plassen: Gjennom Nordvik er vegen smal med få møteplasser og mange myke trafikanter langs vegen. 

Nyheter

Nordvik Grendelag seier i ei uttale til Todalsfjordprosjektet dei ønskjer ferjefriløysinga for kryssing av Todalsfjorden velkommen. Grendelaget seier dei ikkje tek stilling til vegval i Svinvika. På Nordvik ønskjer dei fokus på vegen frå Øygarden til Åsbøen i forlengelsen av dagens kommunedelplan.