Skryter av de ansatte i kommunen

Administrasjon og politikere skryter av de ansattes jobb med å holde kostnadene i Surnadal kommune nede.

Orienterer: Økonomisjef Martha Torvik i Surnadal kommune. 

Nyheter

Surnadal kommune balanserer regnskapet for tredje kvartal. Forrige kvartal klarte de å avsette noe til disposisjonsfondet. Det klarer de ikke dette kvartalet, men både kommunedirektør og kommunestyrepolitikere skryter av jobben de ansatte gjør med å holde kostnadene nede. Økonomisjef Martha Torvik bevisstgjør de ansatte på å spare gjennom prosjektet "Snu alle steiner". Kommunen må de neste to årene spare minst 30 millioner kroner.