- Må ta større del i aktivitetar retta mot offshore

Surnadal kommune lagar ny næringsplan.

Ser mot havet: Næringsrådgiver Harald Bredesen meiner Surnadal kommune må ta større del i dei aktivitetane som er retta mot offshore næringane og legge til rette for spesielt mekanisk industri i framtida 

Nyheter

Surnadal kommune i samarbeid med representantar frå lokalt næringsliv har utarbeidd eit utkast til ny næringsplan for perioden 2021–2024. Dokumentet skal legge føringar for næringsarbeidet dei neste fire åra. Det skal vidare lagast årlege handlingsplanar som del av økonomiplanen.