Klare med ny utgåve - med innhald frå eit høgst uvanleg år

Du mitt Nordmøre kom ut fyrste gong i 1966 og er det einaste årvisse organet for nynorsk språk og kultur på Nordmøre. No er årets utgåve i salg.

Du mitt Nordmøre 2020 - utsnitt av bokomslaget. 

Nyheter

Innsendt av skriftstyret, ved Astrid Asheim Aubert (leiar), Ingrid Kjønnøy og Rolv Sæter: