Vil tilby e-sport frå hausten:

– Dette handlar om så mykje meir enn berre speling

Surnadal vidaregåande skole omstrukturerer idrettsfaget og vil frå hausten 2021 endre fagtilbodet frå toppidrett til breiddeidrett for å famne om fleire elevar. Samtidig ønskjer skulen også å tilby e-sport som eit valfritt programfag i studiespesialisering.

Nyttig: Hege Fiske, som blir lærar i programfaget toppidrett e-sport, 2.-årselev Tor Gjeldnes, og Jens Nervik, som er avdelingsleiar for fellesfag og studiespesialisering, gler seg over at e-sport etter alt å døme blir eit tilbod ved Surnadal vgs. frå hausten 2021. E-sport vil gje mykje god og relevant kompetanse.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

E-sport er eit av linjetilboda ved Nordmøre Folkehøgskule, og frå hausten vil Surnadal vidaregåande og innføre e-sport som eit valfritt programfag innan studiespesialisering. Det er i alle fall målet.