- Et skritt i riktig retning, men savner tydelig hensyn til natur og miljø

- Dette er en viktig endring, men på langt nær tilstrekkelig for å hindre at verdifulle naturområder bygges ned. Det sier styreleder i DNT, Per Hanasand, etter at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet nå går inn for at vindkraftsaker skal behandles etter plan- og bygningsloven. .

Styreleder i DNT, Per Hanasand.  Foto: Marius Dalseg Sætre

Nyheter

Onsdag kveld ble det kjent at forhandlingene på Stortinget mellom regjeringspartiene og FrP innebærer at arealavklaringen i vindkraftsaker flyttes til plan- og bygningsloven. Det er tidligere kjent at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for en slik endring.

- Å gi kommunene mer makt i vindkraftsaker er et skritt i riktig retning. Plan og bygningsloven er en lov med lang tradisjon, som både kommuner og friluftsorganisasjonene er vant med å bruke. Vi tror at det er bra at lokalsamfunnene får en sterkere hånd på rattet i vindkraftspørsmål. Det er lokalsamfunnene som faktisk må ofre sine natur- og friluftsområder til industri, sier styreleder i DNT, Per Hanasand i en pressemelding.