– Gjensidig kompetansebygging som vi har god nytte av

Surnadal vidaregåande skole har et godt samarbeid med næringslivet i regionen, der Hydro Aluminium utmerker seg spesielt. Denne uka tar ansatte ved Hydro fagbrev ved skolen i Surnadal.

Godt samarbeid: Surnadal vidaregåande skole og Hydro har et godt samarbeid gående, der de drar nytte av hverandre. F.v.: rektor Mons Otnes og avdelingsleder Ole Bjørn Grytbakk, samt Hydro-ansatte Eivind Vermøy og Tore Bøklep som tar fagprøve i automasjonsfaget denne uka.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Surnadal vidaregåande skole og Hydro Aluminium har i dag et felles opplegg der de lærer av hverandre. For fire år siden startet planleggingen av det de i dag omtaler som et svært godt samarbeid.