Her auka rovvilttapa stort

Rovvilttapa auka i Surnadal og Tingvoll i 2020. Til saman 399 sau og lam er meldt inn som tap fra Surnadal etter årets beitesesong.

107 dyr er meldt tapt på grunn av gaupe i Surnadal i 2020. Her er bilde av tre gaupeunger som ble fanget av kameraet på Stangvik kyrkjegard i oktober.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Rovviltapa gjekk derimot ned i Rauma, Fjord og Molde. Samla for fylket er det i år ein liten nedgang i omsøkte tap til rovvilt samanlikna med 2019. Det skriver Fylkesmannen i Møre og Romsdal i en pressemelding.