Vant rettssak om arbeidstid

Får beholde sin gamle arbeidstid fra før kommunesammenslåing.
Nyheter

De ansatte i administrasjonen i Heim kommune får beholde den arbeidstida de hadde før kommunene Snillfjord, Halsa og Hemne slo seg sammen. Også kommuneansatte i tidligere Nesset kommune - og øvrige ansatte i sammenslåtte kommuner - får beholde sin gamle arbeidstid.