Ønsker seg gatelys:

Det lyser i stille grender – men gjennom denne grenda er det bekmørkt...

Innbyggerne har i flere år ønsket seg gatelys i 60–sona gjennom Åsskard for å bedre trafikksikkerheten. Nå tar Åsskard velforening igjen tak i dette og belyser problemet i et skriv der de ber om snarlig tiltak.

Mørkt: Åsskard velforening, med Eva Jorid Svendsen i spissen, ber om gatelys i 60-sona langs fylkesveg 65 gjennom Åsskard. – Nå når høstmørket er her er bygda igjen mørklagt. Folk kvier seg for å gå her, og skoleungene står på vegkanten i mørket hver eneste morgen. Dette er ikke forsvarlig, sier hun.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Det lyser i stille grender, men ikke langs fylkesveg 65 gjennom Åsskard, her er det bekmørkt. Trafikken gjennom bygda her er stor, med mye tungtrafikk og i flere år har innbyggerne ønsket seg gatelys.