Nye muligheter på Sunndalsøra?

Hydro satser på fornybar vekst

Hydro tar nye grep også utenfor metallvirksomheten. Hydro har nå dannet nye enheter for å satse på vind, sol - og batterier. Det kan også gi nye muligheter på Sunndalsøra.

Hydro har nå dannet nye enheter for å satse på vind, sol - og batterier. Det kan også gi nye muligheter på Sunndalsøra.  

Nyheter

Onsdag ble det offentliggjort at Hydro har signert intensjonsavtale med det ledende teknologiselskapet Panasonic og energiselskapet Equinor om å inngå et strategisk partnerskap. De tre selskapene gjør dette for å kunne utforske mulighetene for å etablere en bærekraftig og konkurransedyktig Europeisk batterivirksomhet. Dette arbeidet skal gjennomføres fram mot sommeren 2021 og en av mulighetene de skal vurdere er etableringen av en grønn batterivirksomhet i Norge. Dette initiativet baserer seg på Panasonics ledende teknologi og målretter seg mot det Europeiske markedet for elektriske biler og andre fremkomstmidler og hjelpemidler.