Utfordrer hele kommunen til å spre glede

Sunndal ungdomsskole markerer MOT til å glede-dagen mandag 23. november.

Unge MOTivatører ved Sunndal ungdomsskole: Foran fv: Julie Gikling, Hannah Aasbakk, Hudson Hammerbekk Lewis, Ask Hage Ødegård, Mira Røe Loe og Sunniva Forseth Bakerst fv: Sigurd Utne, Isak Selfors Henriksen, Hans Kristian Poori Hansen, Torgrim Dahl Blekken og Isak Semundseth. Diana Tekle Henok, Åsne Linseth Holen og Marta Fitsum Gebremariam var ikke til stede da bilde ble tatt.  

Nyheter

Hvert år arrangeres MOT til å glede-dagen over hele landet. Dagen markeres med et enkelt budskap: Spre glede!