Jarle Stavik og Tommy Fossum med bok om jakt og jakttradisjoner:

"Boka er en kulturhistorisk konfekteske"

- Det har vært et utrolig spennende materiale å jobbe med. Det er bare å la seg imponere over det arbeidet folk i tidligere tider la ned i form av fangstanlegg og jaktmetoder, sier forfatterne av den ferske praktboka "Folk og villrein.
Nyheter

Per Jordhøy har skrevet mye om villrein opp gjennom åra. Han har skrevet etterordet i boka og har latt seg imponere over det Tommy Fosssum og Jarle Stavik har fått til. "Denne boka er en kulturhistorisk konfekteske," fastslår Jordhøy i etterordet i boka.