Får politikere på gli med vyer om billige førerløse ferjer

Førerløse ferjer er tidligst utviklet om ti år.

Ferje til evig tid: Erik Dyrkoren, Zeabus og Magne Løfaldli, Innveno ser for seg førerløse ferjer over Todalsfjorden til evig tid, til en pris av femti kroner turen. 

Nyheter

Erik Dyrkoren i Zeabuz og Magne Løfaldli i Innveno håper ferjestrekningen Kvanne-Rykkjem kan bli en prøvestrekning for førerløse bilferjer. Dyrkoren og Zeabuz er ikke kommet lenger i dag enn at de har en prototyp på en liten førerløs båt med plass til noen få passasjerer som er prøvd på kanalen mellom Ravnkloa og Brattøra i Trondheim. Likevel mener Zeabuz prosjektet er kommet så langt at selskapet tror de kan utvikle en prototyp på bilferje om fem års tid.