Surnadal og Sunndal mistet til sammen 86 innbyggere på tre måneder

Surnadal mistet 44 innbyggere, mens Sunndal mistet 42 i tredje kvartal 2020.

Surnadal mistet 44 innbyggere i 3. kvartal 2020.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå er ikke hyggelig lesning for indre Nordmøre - og underbygger Statistisk Sentralbyrås forventning om stor nedgang i befolkningen i mange distriktskommuner, spesielt industrikommuner. De ferske tallene er en utvikling kommunene trolig må kjempe mot i årene framover.