Foketallsutviklinga:

- Nei, dette var ikkje gode tall

Ordfører i Surnadal likar ikkje dei siste innbyggjartala for Surnadal og nabokommunane.

Margrethe Svinvik, ordførar i Surnadal, er ikkje fornøgd med folketallsutviklinga.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Surnadal mistet 44 innbyggere i 3. kvartal. Surnadal hadde 5917 registrert busette i kommunen ved inngangen av 3. kvartal. Ved utgangen av same kvartal var 5873 registrert bosatt i kommunen.