- Vi ser at prognosene slår til

- Nå gjelder det at lokalsamfunnet løfter i flokk for å bremse og stoppe denne utviklingen.

- Kommune, næringsliv og frivillighet må samarbeide godt for å få dette til. Det skjer mye spennende på næringslivssida i Sunndal om dagen, men jobb nummer én er å sørge for at vi har nok arbeidsfolk, hoder og hender, i årene framover, sier ordfører i Sunndal, Ståle Refstie.  Foto: Tommy Fossum

Nyheter

7004 var registrert bosatt i Sunndal ved utgangen av 2. kvartal. Ved utgangen av 3. kvartal er innbyggertallet ned på 6962, altså 42 færre.