- Selger absolutt ikke arvesølvet

Det sier administrerende direktør Allan Troelsen i Surnadal Sparebank, snart Sparebank 1 Nordmøre.

Rykker opp: Sparebank 1 Nordmøre får en kapital på 20 milliarder kroner, og sier banken med det løfter seg en divisjon. Her dagens banksjefer og styreledere; Odd Einar Folland, Grete Lundemo, Allan Troelsen og Runar Wiig. 

Nyheter

Surnadal Sparebank og Sparebank 1 Nordvest avholdt generalforsamlinger i bankene tirsdag kveld. Begge bankene melder om generalforsamlinger som gikk rolig og greit for seg. Det var ikke mange som tok til ordet mot en sammenslåing. Styrelederne melder om mange som tok ordet og så det positive i sammenslåingen. Det er viktig for bankene å presisere sammenslåingen ikke er se på som å selge arvesølvet. Heller tvert imot, sier de, sammenslåingen styrker bankene i deres evne til å skape verdier for sine eiere i framtida.