Sparebank 1 Nordmøre formelt vedtatt

Generalforsamlingene har gitt sin tilslutning.

Intensjonsavtale er signert: Styreleder Runar Wiik i Sparebank 1 Nordvest og styreleder Inger Grete Lundemo i Surnadal Sparebank kan nå annonsere Sparebank 1 Nordmøre. 

Nyheter

I en børsmelding heter det at Generalforsamlingene i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank i møter den 24. november 2020 ga sin tilslutning til at bankene slås sammen ved at virksomheten i Surnadal Sparebank overdras til SpareBank 1 Nordvest, som samtidig endrer navn til SpareBank 1 Nordmøre.