Ti år med kalde ovner er over ved Hydro-anlegget Husnes:

Sunndalsbedrift sentral i oppgraderingen

Hycast leverer utstyr til den pågående oppgraderingen av støperiet ved Husnes. Nå er Hydros anlegg evd Husnes gjennoppstartet.

Per i dag produserer Hydro Husnes om lag 95 000 tonn aluminium årlig via A-hallen. Dette vil gradvis øke til om lag 195 000 etter hvert som de 200 elektrolysecellene i den kilometerlange B-hallen restartes. 

Nyheter

- Vi leverer utstyr til den pågående oppgraderingen av støperiet som pågår der. Et stort og viktig prosjekt for Hycast som har pågått i hele 2020 og nå nærmer seg sluttføring, uttaler Hycast-sjef Ola Ulvund til Driva.