Vil ha bru over Todalsfjorden og utvikling på Nordmøre

Styrkår Brørs forstår ikke hvorfor noen skal begynne å tulle med førerløse ferjer.

Har ei løsning: Styrkår Brørs mener om vegtraseen legges nedover ryggen i pilas retning vil den ikke komme i konflikt med næringsliv og kulturlandskap i Svinvika. Han tror en slik løsning kan være akseptabel for alle. 

Nyheter

Styrkår Brørs mener bru over Todalsfjorden er den eneste fornuftige løsningen om politikerne i Surnadal og Sunndal skal kunne innfri ønsket om en sterkere bo- og arbeidsregion på Indre Nordmøre. Brørs mener ferje ikke vil løse det problemet. Det har ikke ferja klart hittil, og da tror han ikke ferje vil føre til vekst i regionen i framtida heller.