- Todalsfjordprosjektet er større enn Svinvik Gard

Det sier varaordfører Hugo Pedersen (Sp) i debatten i kommunestyret.
Nyheter

Varaordfører Hugo Pedersen (Sp) mener kommunen må være ydmyk overfor de innvendinger som kommer mot kryssingen av Todalsfjorden og gjøre bedre det som kan gjøres bedre. Til Kristina og Tore Svinvik på Svinvik Gard sier han prosjektet er større enn dem. Samtidig roser han dem for den entusiasme og innsats de viser for området og den unike restauranten de driver. Han både tror og håper vegløsningen som velges gjennom Svinvika vil vise de kan drive videre. Flere politikere er inne på det samme i sine innlegg. Flere av dem er for å vedta prosjektet. Den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen vektlegges som det viktigste med prosjektet, sjøl om noen kan frykte vegforbindelsen kan være starten på en kommunesammenslåing.